Vyhledávání


Lyra 2002

    Základní škola Vémyslice pořádala V. ročník pěvecké soutěže

     Tento ročník se konal v úterý 12. listopadu 2002 v prostorách vémyslické sokolovny.
      Soutěžící z okolních škol se sjížděli  brzy ráno, aby se mohli včas zaregistrovat a rozezpívat na mikrofon. Bylo jich  celkem 37 z 9 základních škol a víceletého gymnázia.
        Vystoupení soutěžících hodnotila 5-ti členná odborná porota, skládající se z kantorů vyučujících zpěv na základních uměleckých školách v Rosicích, Ivančicích, Moravském Krumlově a ve Znojmě.
        Celé soutěžní klání trvalo přibližně 3 hodiny a mezi dětmi i dospělými  vládla velká nervozita. Ještě před vyhlášením výsledků  se obecenstvu představilo 9 loňských finalistů, kteří si zazpívali se skupinou Moravský Blok. A pak už  nastala očekávaná chvíle, kdy se porota ujala oceňování.
       V tomto ročníku byly zastoupeny svými soutěžícími tyto školy:
ZŠ Bohutice, ZŠ Dolní Dubňany, ZŠ Hostěradice, ZŠ Ivančická M. Krumlov, ZŠ Klášterní M. Krumlov, ZŠ Miroslav, ZŠ Rybníky, ZŠ Vémyslice, ZŠ Višňové a Gymnázium M. Krumlov.

Karegorie:
  I. kategorie    10 soutěžících   žáci  1.-3.  třídy
 II. kategorie   18 soutěžících   žáci  4.-6. třídy  (prima)
III. kategorie   9 soutěžících    žáci  7.-9. třídy  (sekunda – kvarta)

 

Výsledková listina:

I. kategorie

1.

Michaela Lukášová

ZŠ  Klášterní MK

2.

Vlasta Pelajová

ZŠ  Klášterní MK

3.

Eva Veselá

ZŠ Višňové

4.

Martin Strnad

ZŠ Višňové

5.

Martin Novák

ZŠ  Dolní Dubňany

II. kategorie

1.

Nicol Dvořáková

ZŠ  Vémyslice

2.

Jarmila Nováčková

ZŠ  Dolní Dubňany

3.

Alexandra Feňová

ZŠ  Miroslav

4.

Pavel Votoupal

Gymnázium M.Krumlov

5.

Tereza Veselá

ZŠ Hostěradice

III. kategorie

1.

Radka Šedová

ZŠ  Klášterní MK

2.

Zina Hrubá

ZŠ  Klášterní MK

3.

Hana Jakubová

ZŠ  Miroslav

4.

Jitka Cafourková

ZŠ  Ivančická MK

5.

Markéta Endlicherová

ZŠ  Ivančická MK


      Vítězové získali  nejen diplomy a krásné ceny věnované JE Dukovany a sponzorem, ale  také nové zkušenosti a nezapomenutelné zážitky.
      Vyvrcholením celé soutěže jsou každoročně  večerní přehlídky vítězů, konané  ve Vémyslicích (15.11.2002) a  v Moravském Krumlově (22.11.2002). Na nich se v první polovině večera představilo 16 letošních finalistů a ve druhé části, která byla koncipována  jako malá hudební show 9 loňských finalistů.
       Ti nejen, že zazpívali libovolně vybranou populární písničku s kapelou, ale snažili se také imitovat jejího interpreta. Nedílnou součástí této show byla opět videoprojekce a světelné efekty.
      Ráda bych touto cestou poděkovala  firmě Stanislav Mach, která svým štědrým sponzorským darem  pozvedla úroveň celé soutěže a večerních přehlídek.
       Velký dík patří také členům hudební skupiny za ochotu a čas věnovaný zkouškám a samozřejmě všem, kteří se aktivně podíleli na zdárném průběhu celé akce. 

Dagmar Drahozalová, ZŠ Vémyslice