Vyhledávání


XV. ročník pěvecké soutěže LYRA

02.09.2013 13:35

Základní škola Vémyslice vyhlašuje XV. ročník pěvecké soutěže LYRA, která se uskuteční v pátek 27. září 2013.

Soutěže se mohou zúčastnit žáci základních i středních škol. Vystoupení budou hodnocena odbornou porotou ve čtyřech kategoriích (do každé může škola přihlásit max. 2 žáky):

 

I.kategorie žáci 1.- 3. třídy

II.kategorie žáci 4.- 6. třídy (prima)

III.kategorie žáci 7.- 9. třídy (sekunda – kvarta)

IV.kategorie studenti středních škol a učilišť

škola hostem Lyry a zároveň jedním z členů odborné poroty bude letos

Petr Bende


Účastníci soutěže si připraví libovolnou píseň. Z kapacitních důvodů má každý soutěžící max.2 min. pro přednes vybrané písně. Pro soutěžící bude již tradičně připraveno občerstvení. Startovné je 25,-Kč.

 

!!!!! Pozor novinka !!!!!

Od letošního roku se zavádí nové pravidlo. Soutěžící, který třikrát vyhraje

1. místo v soutěži, obdrží titul "Absolutní vítěz Lyry" a soutěž opouští.

 

Těšíme se na příjemné dopoledne plné zábavy a krásných písniček.

Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 23.9.2013 na adresu:

Mgr.Dagmar Čeperová, ZŠ Vémyslice 671 42 nebo e-mailujte na adresu: ceperova.dasa@seznam.cz

 

Veškeré informace týkající se soutěže a večerních přehlídek, včetně přehledu vítězů, fotografií

z předešlých ročníků, hudebních ukázek apod. najdete na internetových stránkách školy

 

www.zsvemyslice.cz

Partnerem je skupina ČEZ